plen

XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumalogiczneg

XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumalogiczneg

Głównymi tematami naukowymi Zjazdu są leczenie operacyjne zniekształceń kończyn i leczenie operacyjne złamań około- i przezstawowych. Zgodnie z tradycją, w tematach wolnych prezentowane będą pozostałe prace, zakwalifikowane do wygłoszenia przez Komisje Naukowe. W sesjach dotyczących leczenia operacyjnego zniekształceń kończyn będziemy mieli możliwość wymienienia się doświadczeniami w zastosowaniu najnowszych i innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia wrodzonych deformacji i nabytych zniekształceń u dzieci, młodzieży i dorosłych z zastosowaniem różnych technik operacyjnych, również z użyciem endoprotez.

Leczenie operacyjne złamań okołostawowych i przezstawowych nadal stanowi poważny problem w chirurgii ortopedycznej. Mam nadzieję, że dyskusje, jakie będziemy toczyli podczas obrad w tym temacie, pozwolą na poprawę wyników leczenia naszych chorych. Przewidujemy również prezentację prac w sesjach plakatowych w formie elektronicznej.

Ważną częścią Naszego spotkania naukowego, zwłaszcza dla młodych, szkolących się ortopedów, będą Sympozja Sekcji Naukowych PTOiTr, zaprzyjaźnionych Towarzystw oraz Forum SICOT i Forum EFORT, w ramach których zaproszeni wybitni ortopedzi polscy i zagraniczni poruszą tematy z zakresu leczenia schorzeń kręgosłupa i technik operacyjnych małoinwazyjnych. Na optymalne wykorzystanie czasu podczas trwania obrad Zjazdu pozwolą Sympozja i warsztaty organizowane przez Firmy uczestniczące w Zjeździe, w których prezentowane będą przez zaproszonych wykładowców innowacyjne metody leczenia i techniki operacyjne stosowane w ortopedii.

Planujemy również sesje naukowe dla pielęgniarek ortopedycznych. Mam nadzieję, że uczestnicy Zjazdu będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i towarzyskich z gośćmi z Polski i z zagranicy.

Witamy

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą w sektorze medycznym. Przywiązujemy wielką wagę
do wysokiej jakości świadczonych usług.

Dzięki naszej współpracy z zagranicznymi
partnerami, liderami na świecie w produkcji sprzętu medycznego możemy zaproponować klientom bogatą ofertę sprzętu medycznego najwyższej klasy.

Kontakt

Biuro handlowe:
ul. Kacza 8 lok. 34, 01-013 Warszawa

tel. 22 322 81 22
fax 22 322 81 21

 

Partnerzy